SHOP

Showing 61–72 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anemarrhena Combination 當歸拈痛湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K853 Dang Gui Wei Extremitas Radix Angelicae Sinensis 當歸尾
K944 Dang Shen Radix Codonopsis 黨參
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K625 Di Fu Zi Fructus Kochiae 地膚子
K622 Di Gu Pi Cortex Lycii Radicis 地骨皮
K624 Di Long Pheretima 地龍
K827 Di Yu Tan Radix Sanguisorbae Carbonisata 地榆炭
K111 Ding Chuan Tang Ma Huang & Ginkgo Combination 神秘湯(含麻黃)
K509 Ding Xiang Flos Caryophylli 丁香

Showing 61–72 of 319 results