SHOP

Showing 49–60 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮
K686 Ci Wu Jia Radix et Rhizoma Seu Caulis Acanthopanacis Senticosi 刺五加
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K527 Da Fu Pi Pericarpium Arecae 大腹皮
K525 Da Huang Radix et Rhizoma Rhei 大黃
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K271 Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb & Eupolyphaga Formula 大黃蟅蟲丸
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K526 Da Qing Ye Folium Isatidis 大青葉

Showing 49–60 of 316 results