SHOP

Showing 37–48 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K710 Xiang Ru Herba Moslae 香薷
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K877 Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae 豨薟草
K798 Xi Xin Radix Asari 細辛
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K570 Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis 五加皮
K739 Wu Mei Fructus Mume 烏梅
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子

Showing 37–48 of 390 results