SHOP

Showing 37–48 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K781 Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 陳皮
K641 Chi Shao Radix Paeoniae Rubra 赤芍
K642 Chi Xiao Dou Semen Vignae 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 川楝子
K560 Chuan Niu Xi Radix Cyathulae 川牛膝
K519 Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 川芎
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮
K686 Ci Wu Jia Radix et Rhizoma Seu Caulis Acanthopanacis Senticosi 刺五加
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K527 Da Fu Pi Pericarpium Arecae 大腹皮

Showing 37–48 of 284 results