SHOP

Showing 385–387 of 387 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K188 Huang Qin Tang Scute & Licorice Combination 黃芩湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲

Showing 385–387 of 387 results