SHOP

Showing 385–389 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K820 Zi Su Folium Perillae 紫蘇
K943 Zi Su Zi Fructus Perillae 紫蘇子
K821 Zi Wan Radix et Rhizoma Asteris 紫菀
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸

Showing 385–389 of 389 results