SHOP

Showing 361–372 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K136 Gui Zhi Tang Cinnamon Combination 桂枝湯
K219 Tiao Wei Cheng Qi Tang Rhubarb & Mirabilitum Combination 調胃承氣湯
K212 Ge Gen Tang Pueraria Combination (Kudzu Decoction) 葛根湯
K010 Jiu Wei Qiang Huo Tang Notopterygium Nine Herb Combination 九味羌活湯
K111 Ding Chuan Tang Ma Huang & Ginkgo Combination 神秘湯(含麻黃)
K022 San Huang Shi Gao Tang Gypsum Coptis & Scute Combination 三黃石膏湯
K053 Wu Ji San Tangkuei & Magnolia Formula (Five Accumulation) 五積散
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K130 Ling Gui Zhu Gan Tang Hoelen & Atractylodes Combination 苓桂朮甘湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)

Showing 361–372 of 390 results