SHOP

Showing 361–372 of 375 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實
K064 Zhi Sou San Platycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K794 Zhi Zi Fructus Gardeniae 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K629 Zhu Ru Caulis Bambusae in Taenia 竹茹
K824 Zi Cao Gen Radix Arnebiae 紫草根
K823 Zi Hua Di Ding Herba Violae 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K820 Zi Su Folium Perillae 紫蘇
K943 Zi Su Zi Fructus Perillae 紫蘇子

Showing 361–372 of 375 results