SHOP

Showing 361–372 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K080 Yu Ping Feng San Astragalus & Siler Formula 玉屏風散
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸

Showing 361–372 of 390 results