SHOP

Showing 349–356 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K629 Zhu Ru Caulis Bambusae in Taenia 竹茹
K823 Zi Hua Di Ding Herba Violae 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K820 Zi Su Folium Perillae 紫蘇
K943 Zi Su Zi Fructus Perillae 紫蘇子
K821 Zi Wan Radix et Rhizoma Asteris 紫菀
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸

Showing 349–356 of 356 results