SHOP

Showing 25–36 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K080 Yu Ping Feng San Astragalus & Siler Formula 玉屏風散
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿

Showing 25–36 of 390 results