SHOP

Showing 337–348 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K247 Zheng Gu Zi Jin Dan Rhubarb & Carthamus Formula 正骨紫金丹
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實
K064 Zhi Sou San Platycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K794 Zhi Zi Fructus Gardeniae 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯

Showing 337–348 of 356 results