SHOP

Showing 325–336 of 336 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實
K794 Zhi Zi Fructus Gardeniae 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K629 Zhu Ru Caulis Bambusae in Taenia 竹茹
K823 Zi Hua Di Ding Herba Violae 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K820 Zi Su Folium Perillae 紫蘇
K943 Zi Su Zi Fructus Perillae 紫蘇子
K821 Zi Wan Radix et Rhizoma Asteris 紫菀
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸

Showing 325–336 of 336 results