SHOP

Showing 313–324 of 325 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K094 Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Combination 芍藥甘草湯
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K188 Huang Qin Tang Scute & Licorice Combination 黃芩湯

Showing 313–324 of 325 results