SHOP

Showing 289–300 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉

Showing 289–300 of 319 results