SHOP

Showing 277–288 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K137 Gui Zhi Fu Ling Wan Cinnamon & Hoelen Formula 桂枝茯苓丸
K256 Huang Lian Shang Qing Wan Coptis, Phellodendron & Mint Formula 黃連上清丸
K200 Wen Dan Tang Hoelen & Bamboo Combination 溫膽湯
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K152 Jing Jie Lian Qiao Tang Schizonepeta & Forsythia Combination 荊芥連翹湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Chih-Shih Formula 四逆散
K104 Yi Gan San Bupleurum Formula 抑肝散

Showing 277–288 of 319 results