SHOP

Showing 265–276 of 378 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K065 Si Jun Zi Tang Major Four Herb Combination 四君子湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Chih-Shih Formula 四逆散
K066 Si Wu Tang Tangkuei Four Combination 四物湯
K942 Su Mu Lignum Sappan 蘇木
K235 Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Seed Combination 蘇子降氣湯
K876 Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 酸棗仁
K215 Suan Zao Ren Tang Zizyphus Combination 酸棗仁湯
K933 Suo Yang Herba Cynomorii 鎖陽
K156 Tao He Cheng Qi Tang Persica & Rhubarb Combination 桃核承氣湯
K246 Tao Hong Si Wu Tang Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination 桃紅四物湯
K735 Tao Ren Semen Persicae 桃仁
K763 Tian Hua Fen Radix Trichosanthis 天花粉

Showing 265–276 of 378 results