SHOP

Showing 265–276 of 295 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散

Showing 265–276 of 295 results