SHOP

Showing 229–240 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K175 Shen Ling Bai Zhu San Ginseng & Atractylodes Formula 參苓白朮散
K768 Shen Qu Massa Medicata Fermentata 神麴
K176 Shen Su Yin Ginseng & Perilla Combination 參蘇飲
K251 Shen Tong Zhu Yu Tang Tang-Kuei & Myrrha Combination 身痛逐瘀湯
K611 Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 生地黃
K081 Sheng Hua Tang Tang Kuei & Ginger Combination 生化湯
K610 Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis Recens 生薑
K562 Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 升麻
K061 Sheng Ma Ge Gen Tang Cimicifuga & Pueraria Combination 升麻葛根湯
K601 Shi Chang Pu Rhizoma Acori Graminei 石菖蒲
K599 Shi Gao Gypsum Fibrosum 石膏
K602 Shi Jue Ming Concha Haliotidis 石決明

Showing 229–240 of 349 results