SHOP

Showing 229–240 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K162 Qing Wei San Coptis & Rehmannia Formula 清胃散
K165 Qing Zao Jiu Fei Tang Eriobotrya & Ophiopogon Combination 清燥救肺湯
K659 Ren Dong Teng Caulis Lonicerae Japonicae 忍冬藤
K503 Ren Shen Radix Ginseng 人參
K017 Ren Shen Bai Du San Ginseng & Mentha Formula 人參敗毒散
K019 Ren Shen Yang Ying Tang Ginseng & Rehmannia Combination 人參養榮湯
K621 Rou Cong Rong Herba Cistanches 肉蓯蓉
K633 Rou Dou Kou Semen Myristicae 肉豆蔻
K666 Ru Xiang Olibanum 乳香
K026 San Bi Tang Tu Huo & Astragalus Combination 三痹湯
K022 San Huang Shi Gao Tang Gypsum Coptis & Scute Combination 三黃石膏湯
K023 San Huang Xie Xin Tang Coptis & Rhubarb Combination 三黃瀉心湯

Showing 229–240 of 390 results