SHOP

Showing 13–24 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯

Showing 13–24 of 284 results