SHOP

Showing 13–24 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K300 Yang Yin Qing Fei Tang Rehmannia & Ophiopogon Combination 養陰清肺湯

Showing 13–24 of 262 results