SHOP

Showing 13–24 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K644 Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 杏仁

Showing 13–24 of 284 results