SHOP

Showing 1–12 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K630 Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 艾葉
K572 Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 巴戟天
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K627 Bai Bu Radix Stemonae 百部
K592 Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus 白豆蔻
K588 Bai Guo Semen Ginkgo 白果
K626 Bai He Bulbus Lilii 百合
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K793 Bai Jiang Cao Herba Patriniae 敗醬草

Showing 1–12 of 262 results