SHOP

Showing 1–12 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K061 Sheng Ma Ge Gen Tang Cimicifuga & Pueraria Combination 升麻葛根湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K072 Gan Mai Da Zao Tang Licorice & Jujube Combination 甘麥大棗湯

Showing 1–12 of 284 results