SHOP

Showing 1–12 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K061 Sheng Ma Ge Gen Tang Cimicifuga & Pueraria Combination 升麻葛根湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K094 Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Combination 芍藥甘草湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K156 Tao He Cheng Qi Tang Persica & Rhubarb Combination 桃核承氣湯

Showing 1–12 of 262 results