Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 200 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲

Showing 1–12 of 200 results