Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 222 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯

Showing 1–12 of 222 results