Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 168 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯

Showing 1–12 of 168 results