SHOP

Showing 73–84 of 295 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K623 Di Yu Radix Sanguisorbae 地榆
K509 Ding Xiang Flos Caryophylli 丁香
K905 Du Huo Radix Angelicae Pubescentis 獨活
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Tuhuo & Taxillus Combination 獨活寄生湯
K655 Du Zhong Cortex Eucommiae 杜仲
K934 E Bu Shi Cao Herba Centipedae 鵝不食草
K782 E Zhu Rhizoma Curcumae 莪朮
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯
K015A Er Xian Tang Two Immortals Decoction 二仙湯
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯
K841 Fan Xie Ye Folium Sennae 番瀉葉
K649 Fang Feng Radix Saposhnikoviae 防風

Showing 73–84 of 295 results