SHOP

Showing 61–72 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K933 Suo Yang Herba Cynomorii 鎖陽
K735 Tao Ren Semen Persicae 桃仁
K763 Tian Hua Fen Radix Trichosanthis 天花粉
K564 Tian Ma Rhizoma Gastrodiae 天麻
K610 Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis Recens 生薑
K562 Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae 升麻
K601 Shi Chang Pu Rhizoma Acori Graminei 石菖蒲
K599 Shi Gao Gypsum Fibrosum 石膏
K602 Shi Jue Ming Concha Haliotidis 石決明
K895 Shu Di Huang Radix Rehmanniae Praeparata 熟地黃
K541 Shan Zhu Yu Fructus Corni 山茱萸
K790 She Chuang Zi Fructus Cnidii 蛇床子

Showing 61–72 of 392 results