SHOP

Showing 49–60 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K725 Chuan Xin Lian Herba Andrographis 穿心蓮
K519 Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 川芎
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K527 Da Fu Pi Pericarpium Arecae 大腹皮
K525 Da Huang Radix et Rhizoma Rhei 大黃
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K271 Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb & Eupolyphaga Formula 大黃蟅蟲丸
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯

Showing 49–60 of 349 results