SHOP

Showing 37–48 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K115 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 附子理中湯(含附子)
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎
K104 Yi Gan San Bupleurum Formula 抑肝散
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯

Showing 37–48 of 389 results