SHOP

Showing 373–375 of 375 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K188 Huang Qin Tang Scute & Licorice Combination 黃芩湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯

Showing 373–375 of 375 results