SHOP

Showing 349–360 of 375 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K066 Si Wu Tang Tangkuei Four Combination 四物湯
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K234 Huo Xiang Zheng Qi San Pogostemon Formula 藿香正氣散
K010 Jiu Wei Qiang Huo Tang Notopterygium Nine Herb Combination 九味羌活湯
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K136 Gui Zhi Tang Cinnamon Combination 桂枝湯
K212 Ge Gen Tang Pueraria Combination (Kudzu Decoction) 葛根湯
K022 San Huang Shi Gao Tang Gypsum Coptis & Scute Combination 三黃石膏湯
K053 Wu Ji San Tangkuei & Magnolia Formula (Five Accumulation) 五積散
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K130 Ling Gui Zhu Gan Tang Hoelen & Atractylodes Combination 苓桂朮甘湯

Showing 349–360 of 375 results