SHOP

Showing 25–36 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K792 Yu Xing Cao Herba Houttuyniae 魚腥草
K080 Yu Ping Feng San Astragalus & Siler Formula 玉屏風散
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K216T Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula Tablet

Showing 25–36 of 392 results