SHOP

Showing 325–336 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼

Showing 325–336 of 349 results