SHOP

Showing 301–312 of 332 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K228 Ji Sheng Shen Qi Wan Cyathula & Plantago Formula 濟生腎氣丸
K143 Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Cinnamon & Anemarrhena Combination 桂枝芍藥知母湯
K013 Shi Wei Bai Du Tang Bupleurum & Schizonepeta Formula 十味敗毒湯
K088 Fang Feng Tong Sheng San Siler & Platycodon Formula 防風通聖散
K213 Ge Gen Qin Lian Tang Pueraria Coptis & Scute Combination 葛根芩連湯
K171 Ma Zi Ren Wan Apricot Seed & Linum Formula 麻子仁丸
K083 Ping Wei San Magnolia & Ginger Formula 平胃散
K169 Qing Bi Tang Pueraria Nasal Combination 清鼻湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K066 Si Wu Tang Tangkuei Four Combination 四物湯
K234 Huo Xiang Zheng Qi San Pogostemon Formula 藿香正氣散
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯

Showing 301–312 of 332 results