SHOP

Showing 277–288 of 295 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K022 San Huang Shi Gao Tang Gypsum Coptis & Scute Combination 三黃石膏湯
K053 Wu Ji San Tangkuei & Magnolia Formula (Five Accumulation) 五積散
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K130 Ling Gui Zhu Gan Tang Hoelen & Atractylodes Combination 苓桂朮甘湯
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K072 Gan Mai Da Zao Tang Licorice & Jujube Combination 甘麥大棗湯
K094 Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Combination 芍藥甘草湯
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯

Showing 277–288 of 295 results