SHOP

Showing 253–264 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K288 Tiao Jing Wan Cyperus & Lindera Formula 調經丸
K055 Liu Wei Di Huang Wan Rehmannia Six Formula 六味地黃丸
K221 Run Chang Wan (Tang) Linum & Rhubarb Combination 潤腸丸(湯)
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K048 Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan Cinnamon & Angelica Formula 上中下通用痛風丸
K131 Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang Hoelen & Schizandra Combination 苓甘薑味辛夏仁湯
K203 Wen Qing Yin Tangkuei & Gardenia Combination 溫清飲
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K166 Qing Shang Fang Feng Tang Siler Combination 清上防風湯
K256 Huang Lian Shang Qing Wan Coptis, Phellodendron & Mint Formula 黃連上清丸

Showing 253–264 of 310 results