SHOP

Showing 241–252 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Tuhuo & Taxillus Combination 獨活寄生湯
K233 Huan Shao Dan Lycium Formula 還少丹
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K026 San Bi Tang Tu Huo & Astragalus Combination 三痹湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K316 San Ren Tang Triple Nut Decoction 三仁湯
K230 Gui Pi Tang Ginseng & Longan Combination 歸脾湯

Showing 241–252 of 392 results