SHOP

Showing 229–240 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K259 Gui Lu Er Xian Jiao Tortoise Shell & Deer Antler Combination 龜鹿二仙膠
K103 Xiong Gui Jiao Ai Tang Tang Kuei & Gelatin Combination 芎歸膠艾湯
K202 Wen Jing Tang Tangkuei & Evodia Combination 溫經湯
K215 Suan Zao Ren Tang Zizyphus Combination 酸棗仁湯
K319 Wu Mei Wan Mume Formula 烏梅丸
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸
K102 Wu Zhu Yu Tang Evodia Combination 吳茱萸湯
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)
K271 Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb & Eupolyphaga Formula 大黃蟅蟲丸
K272 Tian Ma Gou Teng Yin Gastrodia & Nucaria Combination 天麻鉤藤飲
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯

Showing 229–240 of 392 results